9/11

Het belangrijkste complot van de afgelopen eeuw is zonder twijfel de aanslagen op 9/11

Velen geloven nog steeds dat het een terroristische aanslag was door kapers afkomstig uit Saoedi-Arabië. Echter als je de feiten beoordeeld dan kan de conclusie niet anders zijn dat de WTC torens zijn opgeblazen. Het was dus een inside-job. Laten we eens naar een paar belangrijke feiten kijken.

Slechts enkele feiten

• Resten van Explosieven

In 2009 is er een wetenschapplijk rapport verschenen dat aantoont dat het stof van de WTC torens resten van explosieven bevatten in de vorm van nano-thermite. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van professor Niels Harrit, verbonden aan de Universiteit van Kopenhagen. Het rapport is gepubliceerd in "The Open Chemical Physics Journal" en is een zogenaamd peer-reviewed onderzoek, wat wil zeggen dat andere wetenschappers het rapport (anoniem) getoetst hebben of het voldoet aan de wetenschappelijke normen en kwaliteitseisen.

 

De gevonden "chips" zijn nog steeds chemisch actief. Wanneer deze worden ontstoken dan is het resultaat een heftige thermische reactie met als eindproduct een microbolletje ijzer.

 

nano-thermite

nano-thermite

• Microbolletjes ijzer, indicatie van extreem hoge temperaturen

Het WTC stof kan van al het andere stof onderscheiden worden door de aanwezigheid van microbolletjes ijzer. Dat is het unieke kenmerk van het stof. Een vingerafdruk zogezegd. Het WTC stof bevat voor 5.87% ijzer in de vorm van microbolletjes ijzer terwijl stof van kantoorbranden normaal gesproken slechts 0.04% ijzer bevat. De aanwezigheid van microbolletjes ijzer is bevestigd in drie onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken:
• in 2003, door de RJ Lee: "WTC Dust Signature"
 in 2005, door US Geological Survey (USGS): "Particle Atlas of the World Trade Center Dust"
 in 2008, door Dr. Steven Jones: "Extremely High Temperatures during World Trade Center destruction"

 

De aanwezigheid van microbolletjes ijzer duidt op extreem hoge temperaturen omdat staal hiervoor kortstondig in gesmolten toestand moet zijn geweest. Het officiële onderzoek komt echter terecht tot de conclusie dat de temeraturen in de WTC torens nooit hoog genoeg geweest kunnen zijn om staal te doen smelten. De aanwezigheid van deze micro bolletjes ijzer kan dus niet verklaard worden volgens de officiële lezing.

microbolletje ijzer

microbolletje ijzer

• Gesmolten staal, rivieren van ijzer

Weken na 9/11 was er nog steeds sprake van letterlijk gesmolten staal in de puinhopen. Diverse getuigen maken hier melding van. Brandweerlieden spreken van lava, alsof je in een ijzersmelterij staat. Staal wat letterlijk vloeibaar is. De getuigenverklaringen worden ook bevestigd door foto en video beelden. IJzeren balken die uit de puinhopen omhoog werden gehaald vatten spontaan vlam en drupten gesmolten staal. Dat was behoorlijk spooky zoals getuigen verklaren.

 

WTC puinhopen

WTC puinhopen

• Sulfidatie van Staal

Deze foto komt uit het officiële FEMA onderzoeks rapport en was volgens de New York Times het grootste mysterie van het onderzoek. De reden dat deze krant dat schreef was omdat de FEMA onderzoekers ook geen verklaring hadden waarom dit stuk staal ernstig aangetast was en er uit zag als Zwitserse kaas. Volgens de onderzoekers toont dit stuk staal aan dat er sprake was van "ernstig" hoge temperaturen, er sprake is van verontustend hoge corrosie en sulfidatie, een reactie met zwavel. Het rapport meldt ook dat men geen verklaring had voor de oorsprong van het zwavel en nader onderzoek nodig was.

  

Zwitserse kaas

Zwitserse kaas


Alle vier bovengenoemde feiten vullen elkaar perfect aan. De aanwezigheid van gesmolten staal kan gewoonweg niet op een normale manier verklaard worden. Kerosine branden kunnen ten hoogste temperaturen bereiken van 1000 a 1100°C. En alleen als er continu zuurstof en brandstof aangevoerd wordt. Ook de officiële lezing sluit uit dat de temperatuur op enig moment boven de 1000°C is geweest. Daar is men heel duidelijk in. Staal smelt pas bij de ±1538°C. Gesmolten staal kan er dus niet geweest zijn, ook niet volgens de officiële lezing. De leidinggevende onderzoeker John Gross ontkent echter ten stelligste dat er gesmolten staal aanwezig is geweest. Hij ontkent ook getuigen te kennen die dat gemeld hebben en negeert hierbij ook het eerder gevonden bewijs uit het FEMA onderzoek. Toch is het er, gesmolten staal. Tenzij je de getuigen niet geloofd. Iemand moet hier liegen. Beide kunnen niet tegelijk waar zijn. 

 

Gesmolten staal kan echter eenvoudig worden verklaard door de aanwezigheid van nog steeds reactief nano-thermite. Dit spul heeft namelijk de eigenschap dat het staal doet smelten. Daar is het voor gemaakt. Thermite bevat zwavel wat er voor zorgt dat staal smelt bij lagere temperaturen. Hiermee is er ook een verklaring voor de bron van het zwavel wat het staal zo ernstig aangetast heeft. 

 

Het bijproduct van een nano-thermite reactie zijn microbolletjes staal. En dit werd nou juist in overvloed aangetroffen in het stof wat door heel Manhattan verspreid lag. Bevestigd door 3 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken.  De mysteries kunnen eenvoudig verklaard worden door het gevonden nano-thermite in het stof. Hiermee is het bewijs dat dr. Niels Harrit aandraagt erg sterk. Maar dat is nog niet alles....


 

• Getuigen van explosies

Er zijn diverse getuigen verklaringen te op video die verklaren dat er bommen afgingen in de lobby en kelders van de WTC torens. Zelfs nog voor dat het vliegtuig de toren in vloog. Dit wordt ook door de WTC conciërge William William Rodriguez gemeld: "Vlak voordat het vliegtuig het gebouw raakte was een explosie te horen in de kelder".

 

Thomas Von Essen, de brandweer commissaris van NY heeft 503 ooggetuigen gevraagd naar hun verhaal tussen oktober 2001 en januari 2002. Het resultaat is een 12.000 pagina's tellend verslag wat de "oral histories" genoemd wordt (mondelinge geschiedenis). Dit verslag bevat minstens 118 getuigen, die zonder dat daar expliciet naar gevraagd wordt melding maken van explosies, bommen en lichtflitsen. 

 

Er was een bom in de lobby...

Er was een bom in de lobby...

• WTC-7

Nog steeds weten veel mensen niet dat er 3 torens volledig zijn ingestort. Dus 2 vliegtuigen, 3 torens! Aan het eind van de middag op 9/11 stort WTC-7, een 190 meter hoge toren van 47 verdiepingen, in minder dan 6 seconden volledig in. Dit lijkt als twee druppels water op een gecontroleerde sloop met explosieven, oftewel Controlled demolition. De eerste 2.2 seconden is het gebouw in volledig vrije val. Dat is net zo snel als je een sleutlbos naar beneden laat vallen. Vrije val betekent dat er helemaal niets meer van staal of beton in de weg mag zitten. Het is onmogelijk voor een toren om in vrije val in te storten, volledig symmetrisch en rechtstandig, als de dragende constuctie niet binnen fracties van seconden en precies getimed wordt weggenomen. Hoe kan het dat alle 58 stalen gevelkolommen precies op hetzelfde moment zich gedragen alsof ze er niet meer zijn, zonder dat er explosieven gebruikt zijn? Een video zegt in dit geval meer dan duizend woorden.  

 

WTC-7 stort in

WTC-7 stort in


Er kan maar één conclusie getrokken worden. De feiten tonen onomstotelijk aan dat er sprake is geweest van explosieven. Het stof bevat resten van explosieven in de vorm van nano-thermite. Dat spul hoort daar helemaal niet in te zitten zijn. De beelden van WTC-7 zeggen op zich ook al genoeg. Het ziet er uit als een controlled demolition en dat was het ook.

 

Ja, maar... hoor ik je denken. Hoe kan het dan dat ik dit nog nooit in de media heb gehoord? En dit moet toch voorbereid zijn? Dat kan toch nooit geheim gehouden zijn? Wie heeft dit dan gedaan? ... En je zal vast nog meer vragen hebben. Terecht. Maar op veel vragen is er nog geen sluitend antwoord. We weten niet alles. Ondanks dat deze vragen niet gemakkelijk te beantwoorden zijn zonder te speculeren zullen we hieronder wel proberen een aanzet te geven. Echter, we kunnen de feiten die wel vaststaan niet zomaar wegredeneren doordat we niet op alle vragen antwoord hebben. Bijvoorbeeld de redenering dat er geen explosieven gebruikt kunnen zijn omdat het erg moeilijk is om deze in het geheim aan te brengen klopt niet met de feiten en waarnemingen. Hoe ze het hebben gedaan weten we niet. Vast staat dat het gebeurd moet zijn want de feiten liegen niet.


 

Onderzoeken en de 9/11 Commissie

Je zou verwachtten dat de regering wilde weten wat er nu precies gebeurd was die dag. Wie er achter de aanslagen zaten. Wie deze gefinancierd hadden. Hoe ze voorbereid zijn en wie er belang bij had. Echter pas na 411 dagen en lang aandringen van de nabestaanden van de 9/11 slachtoffers is er een onderzoek gestart. Het 9/11 Commission rapport is inmiddels omgedoopt tot Omission rapport omdat het meer vragen niet beantwoord dan wel. Als zelfs enkele commissie leden en de voorzitter, Thomas Kean zelf, achteraf verklaren dat het onderzoek vooropgezet was om te falen en dat commissie leden voorgelogen zijn, wie zijn wij dan om dat te ontkennen? 

 

Dan zijn er nog twee technische onderzoeken gedaan. Als eerste door FEMA. Dit was het eerste officiële rapport wat gepoogd heeft de instorting van de twee WTC-torens te verklaren. Erg veel waarde aan dit onderzoek moeten we niet hechten. FEMA kreeg namelijk geen toegang tot “ground-zero” en dus geen toegang tot belangrijk bewijs materiaal. Veel conclusies staan dan ook niet in het rapport.

 

Omdat het FEMA-rapport geen antwoord geeft hoe het kon dat de drie WTC-torens volledig ingestort zijn heeft later NIST de opdracht gekregen om dit verder te onderzoeken. Ook op dit rapport is de nodige kritiek te geven. Sterker nog, men kan gerust spreken van regelrechte misleiding en fraude.

Is dit alles?

Nee dit is niet alles. Er is nog veel meer te vertellen over 9/11. Zoveel dat er hele boeken over geschreven kunnen worden, en dat is dan ook al gedaan. De meeste boeken zijn in het Engels. Maar er is onlangs een behoorlijk compleet boek verschenen in het Nederlands van Dr. Ir Coen Vermeeren, "9/11 is gewoon een complot". Een aanrader.

 

Zie hier voor een beknopt overzicht van enkele andere feiten