Christine Leinonen

Wel of geen green-screen?

Hieronder 2 video's met het live NBC interview met Christine waarin we de reflectie kunnen zien van meerdere cameralampen. De tweede video is samengesteld door een auteur die beweert ervaring te hebben met green-screens en uitlegt dat dit concrete geval het geen interview is voor een green-screen. Oordeel zelf. Christine is diezelfde avond en dag ook door andere nieuws agentschappen geïnterviewd en ook daar zien we geen aanwijzingen voor opnames voor een green-screen, al kunnen we dat ook niet uitsluiten.

Wel een green-screen?

Of toch geen green-screen?

Geen tranen en rouw

En dan hebben we het interview met Anderson Cooper, CNN, waarin Christine weer naar haar ervaringen gevraagd wordt. Net als bij de Sandy Hook ouders is er geen spoor van rouw te zien, terwijl dit interview 2 dagen na de aanslag is gepubliceerd. Is dit geloofwaardig? 

Pleit voor beperkingen wapenbezit

In de onderstaande video, gepubliceerd op 27 Juli 2016, zien we de toespraak van Christine tijdens de Democratic Convention ter ondersteuning van de Hillary Clinton campagne waarin Christine pleit wordt voor beperkingen in het wapenbezit. 

De Orlando Pulse aanslag wordt gebruikt om aanpassingen te bepleiten in de wetgeving rondom het wapenbezit, net zoals dat gebeurd bij Sandy Hook.