WTC-7

Nog steeds weet niet iedereen dat er later op de dag een derde toren is ingestort, WTC-7. Volgens de officiële theorie van NIST was de oorzaak brand. Bekijk de beelden van de instorting maar eens zelf. Het is niet verwonderlijk dat iedereen die de beelden ziet meteen voelt dat er iets niet pluis is.

Vrijeval

De hele instorting duurt net 6 seconden. David Chandler, een natuurkunde leraar heeft op een vrij eenvoudige manier aangetoond dat het gebouw in volledig vrije val naar beneden is gekomen in de eerste 2.2 seconden. Dat is net zo snel als je een sleutelbos laat vallen. Er is echter een groot probleem met een gebouw wat in vrijeval naar beneden komt. Zoals de NIST hoofdonderzoeker Shyam Sunder zelf zegt wanner het onderwerp vrijeval aan bod komt tijdens een presentatie van het officiële onderzoek: “…freefall time would be an object that has no structural components below it…”, oftewel vrijeval is een object zonder dat er een dragende constructie onder zit. Dat dit niet mogelijk is, is voor Shyam Sunder de verklaring dat er geen sprake was van vrijeval. 

Maar aan het NIST rapport is later een grafiek toegevoegd waarin duidelijk zichtbaar is dat in de "2e fase" van de instorting er wel degelijk sprake is van vrijeval. NIST geeft echter geen verklaring.

 

Een deugdelijke verklaring voor de gemeten vrijeval is ook nauwelijks te geven. Het gebouw is niet alleen een vrijeval naar beneden gekomen maar ook volledig symmetrisch en rechtstandig. Dat betekent dat alle 58 buitenste stalen kolommen tegelijk binnen een fractie van seconden zich moeten gedragen alsof ze er niet meer zijn. Dat vereist precisie timing. Dat zoiets door brand en een domino effect kan zijn gebeurd is te zot voor woorden.

WTC-7 plattegrond

WTC-7 plattegrond

Domino effect

Volgens NIST was er sprake van een progressieve instorting, een soort domino effect. Het begint met een horizontale balk die door verhitting uitzet en van zijn drager afgedrukt wordt. Hierdoor wordt kolom 79 niet meer voldoende ondersteund en bezwijkt. Vervolgens bezwijken dan eerst alle andere interne kolommen en vervolgens, exact gelijk, alle buitenkolommen. Hopla.

Misinformatie

Er wordt beweerd dat WTC-7 verzwakt was door schade die veroorzaakt werd door vallend puin van WTC-2. NIST ontkent echter dat er sprake was van structurele schade die zo groot was dat deze heeft bijgedragen aan de instorting. De instorting was volgens NIST volledig te wijten aan brand. Een gewone kantoorbrand dus. 

Computer model

NIST heeft een uitgebreid computer model opgesteld om aan te tonen dat de instorting van WTC-7 inderdaad kon zijn ontstaan doordat 1 kolom bezwijkt. Er zijn echter een aantal zeer kritische kanttekeningen te plaatsen bij dat model. 

 

Als eerste laten de computer animaties een volledig ander beeld zien dan de video beelden. De computer animaties lijken in niets op een symmetrisch en rechtstandige instorting. En de animatie stopt als de instorting eigenlijk begint. Dus is er ook geen verklaring voor de uiteindelijke vrije val in de eerste 2.2 seconden.

 

I hereby find that the disclosure of the information described below, received by the National Institute of Standards and Technology ("NIST"), in connection with its investigation of the technical causes of the collapse of the World Trade Center Towers and World Trade Center Building 7 on September 11,2001, might jeopardize public safety.

Patrick Gallagher, Director National Institute of Standards and Technology.

NIST wil geen informatie en data vrijgeven van het computer model. Architecten, bouwkundigen en ingenieurs zijn dus niet in staat om zelf te toetsen of het computer model gebaseerd is op solide aannames en uitgangspunten. Eigenlijk zien we hier niets meer dan een animatie. Disney zal er trots op geweest zijn. En waarom wil men dan de data niet vrijgeven? Dat zou "de publieke veiligheid in gevaar brengen". NIST PDF Natuurlijk. Volgens NIST kunnen wolkenkrabbers door brand gewoon volledig instorten. Dit zou dan de eerste keer in de geschiedenis zijn van hoogbouw met een stalen constructie. Het eerste wat je dan zou verwachten is dat er allerlei nieuwe bouwvoorschriften volgen om de veiligheid van bestaande- en nieuwbouw te waarborgen. Vreemd dat dit dan niet gebeurd is. Tevens verwacht je dan ook dat alle beschikbare data, zoals het computermodel, juist niet geheimgehouden wordt. Snappen we het nog?

WTC-7, Kolom 79

WTC-7, Kolom 79

Fraude en misleiding

NIST heeft in hun rapporten wel een aantal aannames toegelicht die ze voor het computermodel hebben gebruikt. En hieruit komt naar voren dat er ronduit sprake is van misleiding. Ze hebben het gewapend beton niet evenredig laten uitzetten bij een toenemende temperatuur. Beton zet ongeveer even hard uit als staal. Uit de originele bouwtekeningen blijkt dat de betonnen vloerdelen vast zaten aan de vloerbalken. NIST negeert dat voor een deel. Door in de simulatie het beton niet te verhitten werd het mogelijk voor de vloerbalk om zich lost te kunnen maken van de vloerdelen en vrij te kunnen bewegen ten opzichte van deze betonnen vloerdelen.  Hiermee creëert NIST dus de situatie dat de vloerbalk bewegingsvrijheid krijgt om van zijn drager af kan schuiven. Een situatie die volslagen kunstmatig is en niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dat is ronduit misleiding en fraude.

 

Tevens zou de horizontale vloerbalk bij de opgegeven temperatuur van NIST - 600°C - nooit zover hebben kunnen uitzetten dat deze van zijn drager af kon schuiven. Men komt dan nog steeds 1,3 cm te kort. Waarschijnlijk hebben ze gedacht dat niemand het onderzoek zou napluizen. Maar dan hebben ze niet op Kevin Ryan gerekend, die deze fraude netjes aan het licht brengt. http://www1.ae911truth.org/ 

 

De Experts

En wat zeggen dan de experts, de architecten en ingenieurs die dit soort situaties veel beter kunnen beoordelen? Er zijn op dit moment ruim 2600 architecten en ingenieurs die een petitie hebben ondertekend waarin men een nieuw onafhankelijk onderzoek eist. En dat ondertekenen is niet zomaar even op like klikken. Ondertekenen houdt in dat diploma’s en getuigschriften overhandigd moeten worden en dat men een motivatie moet geven waarom men ondertekend. Om een andere mening te hebben en deze ook te uiten, tegen de stroom van de media in durven te roeien dat vergt moed. En gelukkig zijn er ook enkele Nederlanders die de moed hebben gehad om zich uit te spreken tegen het officiële verhaal. Bijvoorbeeld architect ir. Wico Valk en Dr. ir Coen Vermeeren, schrijver van “9/11 is gewoon een complot” en docent aan de TU Delft. Zie de web site van Architects and Engineers for 9/11 Truth http://www.ae911truth.org/ waarin experts opgeroepen worden om de petitie ook te ondertekenen.

 

Danny Jowenko

Ook Danny Jowenko, de deskundige op het terrein van controlled demolition is heel duidelijk als hij de beelden van de instorting van WTC-7 voor de eerste keer ziet. “Dit is controlled demolition” zegt hij stellig in een uitzending van Zembla. Zie het fragment uit de documentaire van Stef Peperzak. 

Danny is helaas op 16 juli 2011 tijdens een éénzijdig auto-ongeval om het leven gekomen.