Micro-bolletjes ijzer

Iron-4 (USGS)

Iron-4 (USGS)

Er zijn in totaal drie onderzoeken geweest die onafhankelijk van elkaar aantonen dat er ijzerrijke micro-bolletjes in het WTC-stof zitten.

 

Een van deze onderzoeken is in uitgevoerd door U.S. Geological Survey. Dit is een organisatie die vergelijkbaar is met het RIVM. USGS heeft in 2005 onderzoek gedaan naar de samenstelling van het WTC stof. De resultaten, de "atlas" van de chemische samenstelling van het stof, is hier te vinden USGS

 

Eerder al in 2003 heeft de RJ Lee Group ook onderzoek gedaan naar de samenstelling van het WTC stof. De aanleiding was een verzekeringskwestie. De Deutsche Bank was verontreinigd met het WTC stof en men moest aantonen dat het stof wat gevonden werd in de Deutsche Bank daadwerkelijk afkomstig was van de WTC torens toen deze instortten. Ook dit onderzoek heeft microbolletjes ijzer gevonden in het stof. Het volledige rapport is hier te vinden RJ Lee

 

Dr. Steven E. Jones, destijds verbonden aan Brigham Young University, heeft ook eigen onderzoek gedaan naar het stof en komt tot dezelfde conclusie dat het stof microbolletjes ijzer bevat. Het rapport ""Extremely High Temperatures during World Trade Center destruction" is op de web site van Journal of 9/11 studies te vinden Extreme temperatures in WTC dust

 

Alle drie de onderzoeken tonen dus aan dat er micro-bolletjes ijzer in the WTC stof zit. Volgens de RJ Lee Group is dat maar liefst 5.87% terwijl dat normaal 0.04% is. 

 

Wat is er mis met micro-bolletjes ijzer ?

De aanwezigheid van micro-bolletjes ijzer duidt op extreem hoge temperaturen. IJzer, of staal, moet in gesmolten toestand geweest zijn. Door de oppervlaktespanning vormt zich dan een micro-bolletje. Uit het onderzoek van de RJ Lee Group blijkt ook dat er lood verdampt is. Dat gebeurd pas bij temperaturen van 1748°C. IJzer of staal smelt bij ±1500°C. En de temperaturen in een kerosine brand kunnen nooit hoger geweest zijn dan 1000°C. Ook NIST, de uitvoerders van het officiële onderzoek naar de oorzaak van de instorting van de WTC-torens geeft aan dat de maximale temperatuur hooguit enkele minuten 1000°C is geweest. 

 

Dus moet er een andere oorzaak dan brand gevonden worden waardoor er micro-bolletjes ijzer ontstaan. Een mogelijke verklaring is dan het gebruik van explosieven of brandversnellers. 

 

Misinformatie

De aanname dat deze micro-bolletjes ijzer ontstaan zijn door het gebruik van bijvoorbeeld snijbranders tijdens de opruimwerkzaamheden is op zichzelf niet vreemd. Snijbranders produceren gesmolten ijzer wat weg spat. De BBC suggereert zoiets in een documentaire.

 

Echter de stofmonsters zijn ook genomen in de Deutsche Bank zelf, en op plaatsen ver buiten "ground-zero" waar men niet met snijbranders gewerkt heeft. En ze zijn genomen op de dag zelf of direct daarna. Alle stofmonsters bevatten micro-bolletjes ijzer. De bewering van o.a. de BBC houdt dus geen stand.

 

Explosieven

De aanwezigheid van micro-bolletjes ijzer is op zichzelf nog geen sluitend bewijs voor het gebruik van explosieven. Daarvoor is aanvullend bewijs nodig wat bijvoorbeeld gevonden is in de vorm van nano-thermite. De aanwezigheid van micro-bolletjes staal is wel een sterke indicatie dat er explosieven gebruikt zijn om de stalen constructie te vernietigen, en een reden om uitgebreid onderzoek naar explosieven of resten van explosieven te rechtvaardigen. Iets wat NIST nagelaten heeft om te doen.

Foto RJ Lee

Foto RJ Lee

Bronnen