Sandy Hook

Sandy Hook

De schietpartij op de Sandy Hook Elementary School vond plaats in de ochtend van vrijdag 14 december 2012 op de basisschool van het dorp Sandy Hook in Newtown, in de Amerikaanse staat Connecticut. Adam Peter Lanza, een twintigjarige man, schoot daar 26 personen dood, onder wie 20 kinderen, en daarna zichzelf. Daarvoor had hij zijn moeder al om het leven gebracht, zodat in totaal 28 mensen het leven lieten. Slechts één gewonde overleefde het bloedbad.

 

Toch lijkt er iets mis te zijn met Sandy Hook. Er zijn sterke aanwijzingen dat Sandy Hook in scene is gezet met als doel om de wetgeving rondom wapenbezit te beïnvloedden. Opgezet als oefening die werkelijkheid werd. Wolfgang Halbig een voormalig State Police Trooper, schoolhoofd en veiligheidsexpert heeft zich in de zaak verdiept omdat hij erg vreemde zaken tegenkwam die niet stroken met wat hij volgens de veiligheidsprocedures zou verwachten. Bij veel zaken zijn behoorlijke vraagtekens te zetten.

Kinderen die niet dood zijn

Een belangrijke aanwijzing dat er zaken niet kloppen is omdat er foto’s verschenen zijn van een aanslag door de Taliban op een school in Peshawar, Pakistan in 2014 waarin foto's voorkomen van een Sandy Hook slachtoffer Noah Pozner. De onderstaande beelden komen onder andere uit een BCC reportage.

Hierboven staat de foto van het Sandy Hook slachtoffer Noah Pozner. Kijk eens goed en je ziet dat de foto van Noah één op één overgenomen is bij de aanslag in Peshawar. Het mag duidelijk zijn dat je niet twee keer doodgeschoten kan worden en dat er hier iets niet klopt. 

De BBC reportage

Emilie Parker

Hetzelfde kunnen we zeggen van de foto's van Emilie Parker. Emily is ook slachtoffer en is dus omgekomen op 14 december. Hoe kan het dan dat Emilie gezellig op de foto staat met Obama? Een foto die twee dagen na de aanslag genomen zou zijn toen Obama een bezoek bracht aan Newtown. Merkwaardig. Ook merkwaardig is dat Emilie dezelfde kleren aan heeft als op de foto bij Obama. De gezinsfoto foto lijkt gefotoshopt te zijn. Zie de foto's hieronder.

Gezins foto met Emilie Parker rechts

Gezins foto met Emilie Parker rechts

Adam Lanza

Wolfgang Halbig kon van de doodgeschoten kinderen geen geboorte datum vinden in het SSID register. Op zijn minst vreemd. Er is niet alleen onduidelijkheid over de identiteit van de kinderen. Er is ook onduidelijkheid over de identiteit van de dader Adam P. Lanza. Prive detective Susan Daniels heeft geen burgerservicenummer (SSID) kunnen vinden en in het overlijdensregister stond 13 december aangemerkt als overlijdensdatum, 1 dag te vroeg (dit is inmiddels gecorrigeerd). Onderzoek naar Adam en de familie Lanza levert een hoop onduidelijkheid op. Sommige foto’s van Adam Lanza die in de pers verschenen lijken nep of bewerkt. Van de vader is er slechts 1 foto verschenen en zijn er nooit interviews geweest. In een tijdperk met paparazzi die overal achteraanzitten roept dat ook vraagtekens op.

 

St. Rose of Lima 

Ook over de schoolcarrière van Adam Lanza zijn er tegenstrijdigheden te melden. Volgens de officiële lezing zou hij begonnen zijn op Sandy Hook Elementairy school en is daarna naar Newtown Middle School gegaan. Daarna naar St. Mary’s  en Newtown High School. In het officiële rapport wordt nergens melding gemaakt van de St. Rose of Lima school. Echter uit de gerechtelijke stukken blijkt dat de vader Peter Lanza om toestemming wordt gevraagd om alle schoolgegevens van Adam op te vragen. Echter in dit gerechtelijk bevel wordt alleen de school St. Rose of Lima genoemd en geen enkele andere school. Vreemd en tegenstrijdig.

 

De St. Rose of Lima speelt nog een andere merkwaardige bijrol. CNN toonde live beelden van agenten die St. Rose of Lima binnen stormen maar het doet voorkomen alsof het Sandy Hook betrof. Een goede verklaring hiervoor is niet gevonden. Zie video hiernaast.

 

DNA bewijs

Het DNA bewijs laat ook tegenstrijdigheden zien. De meeste sporen zijn vermengingen (mixtures) en  er is DNA gevonden van een derde persoon wat afkomstig is van een veroordeelde uit New York. Adams DNA is niet op de auto gevonden waarmee hij gereden heeft en ook niet op het geweer in de kofferbak. De sporen die wel duidelijk zijn wijzen niet eenduidig naar Adam. 

Web content één dag te vroeg online

Er zijn ook zeer sterke aanwijzingen dat er in drie gevallen web pagina's en Youtube filmpjes een dag te vroeg online zijn gebracht. In het geval van de nieuwspagina op de Newtown Bee website lijkt dit behoorhoorlijk waterdicht te zijn. Ook de web pagina voor het slachtofferfonds was bizar snel online en waarschijnlijk zelfs drie dagen te vroeg. Zie hier voor een volledig verslag 

Vreemde zaken

Het is met name de merkwaardige gang van zaken en de merkwaardige gedragingen van de ouders die oplettende burgers het gevoel geven dat er iets niet klopt. Ook Wolfgang Halbig, oud politieman, veiligheidsexpert en voormalig schoolhoofd had bij de hele gang van zaken geen goed gevoel. Er gebeurde zaken die niet stroken met wat volgens de veiligheidsprocedures te verwachten is. Hij heeft persoonlijk met diverse betrokkene gesproken en deze mogen niets zeggen of zeggen niets. Ook anderen melden dit. Op vragen komt geen antwoord. Als je de video reportages bekijkt van de FIOA (WOB) rechtszittingen dan wordt duidelijk dat met liever helemaal niets zegt. Er wordt totaal geen openheid gegeven of moeite gedaan om openheid te geven. Het tegendeel zelfs. Zie hier voor een beknopt overzicht van zaken waarover kritische vragen te stellen zijn en op zijn minst als merkwaardig bestempeld kunnen worden 

Merkwaardig gedrag

Naast een een zaken die niet lijken te kloppen of merkwaardig zijn, is het ook het merkwaardige gedrag van betrokkenen wat opvalt. Het lijkt er sterk op dat zaken in scene gezet zijn. Als je niet beter weet dan zie je dat niet snel. Maar als je met andere ogen kijkt dan begint het op te vallen. 

FEMA oefening

De auteurs van het document "Nobody Died at Sandy Hook" beweren het FEMA document te bezitten waarin een oefening beschreven staat zoals dit gebeurd is bij Sandy Hook met de datum 14 december 2012. Ondanks dat we de echtheid van dit document niet kunnen vaststellen zijn er toch aanwijzingen dat een vergelijkbaar scenario is gebruikt. Video beelden en foto’s lijken dit te bevestigen.

  • Er is op foto’s een mobiele lichtkrant te zien met de melding “Iedereen moet inchecken”. Dat betekent dat men zich moet registreren en dat hiervan administratie moet zijn. Deze administratie is niet beschikbaar of vrijgegeven, ook niet na een FIOA aanvraag (zover bekend). Overigens is deze lichtkrant mogelijk pas de volgende dag op deze locatie geplaatst. Wel werd tijdens een FIOA rechtszitting duidelijk dat deze mobiele lichtkrant door Homeland Security is geplaatst. 

  • Volgens de instructies van een FEMA oefening moeten alle deelnemers een tag dragen. En dit is wat we op video beelden zien. Veel betrokkenen dragen zichtbaar een tag. Dit lijkt dan weer te bevestigen dat men zich moest registreren.
  • Volgens de richtlijnen van een dergelijke oefening moeten er toiletvoorzieningen aanwezig zijn. Er zijn in de loop van de dag mobiele toiletvoorzieningen op de parkeerplaats voor de school gezet. Dit is te zien op de beschikbare videobeelden. Op de vraag wie deze heeft besteld en wanneer deze geleverd zijn, is echter geen antwoord gegeven.

  • Volgens de richtlijnen van een dergelijke oefening moet er drinkwater beschikbaar zijn. Op foto’s die in de brandweerkazerne genomen zijn, zie we pallets met flessen drinkwater staan.

Alex Israel

Over merkwaardigheden gesproken, dan hebben we het nog niet gehad over het feit dat Adam's oud klasgenote Alex Isreal werkelijk bijzonder veel lijkt op de Katie Foley, familie van de door ISIS onthoofde journalist James Foley. Ze lijkt niet alleen identiek maar heeft ook dezelfde manier van praten. Wat verder nog opvalt is dat het interview met Katie Foley opgonemen lijkt te zijn in een studio set omdat er tijdens het interview een schilderijtje van de muur valt. Bizar.

Hieronder het interview met Katie Foley waarbij tijdens het interview ineens een schilderij van de muur valt en men geen enkele reactie geeft. Dit lijkt wel een opname in een studio set te zijn.

Oefening

Het Sandy Hook incident heeft veel weg van een oefening. Het opzetten van een dergelijke oefening heeft als voordeel dat veel deelnemers niet op de hoogte hoeven te zijn van het plot. Het voordeel is ook dat velen gewoon bereid zijn om mee te werken en de zaak dus groots opgezet kan worden. Men neemt ten slotte deel aan een oefening en daar is niets mis mee. En dat kan ook meteen het vreemde gedrag verklaren bij veel deelnemers, omdat het niet echt is. Maar een groots opgezette oefening maakt het ook lastig te voorkomen dat de echte reden naar buiten komt. Wat opvalt is dat er weinig klokkenluiders zijn. Maar dat kan ook komen omdat alle direct betrokkenen erg veel geld hebben ontvangen, onder andere afkomstig van donaties. Het plaatsje Newtown heeft maar liefst $200 miljoen ontvangen en de ouders van slachtoffers elk $281.000. Tevens lijkt er een soort omerta te zijn. Volgens onderzoekers zoals Wolfgang Halbig en anderen die betrokkenen of bewoners van Newtown gesproken hebben wil niemand wat zeggen of men weet niets.

 

Maar als je de vraag omdraait en stel dat Sandy Hook een echt event was, hoe verklaar je dan de foto’s van Noah Pozner in de BBC reportage over de aanslag in Pakistan. Of was de aanslag in Peshawar soms nep?  Wat in iedergeval duidelijk is bij Sandy Hook, is dat er een aantal zaken zijn die niet lijken te kloppen en die niet zomaar even te verklaren zijn. Dit maakt Sandy Hook aanslag uitermate verdacht.

Waarom

Deze vraag beantwoorden is natuurlijk speculeren. Maar een zeer voor de hand liggende reden is dat men een aanleiding heeft gecreëerd om wetgeving mogelijk te maken  ten aanzien van wapenbezit. Veel betrokkenen bij Sandy Hook nemen actief deel in de lobby voor strengere controle op wapenbezit. Wapen bezit inperken wordt gezien als weer een stap in het ontnemen van rechten en inperken van vrijheden. 

 

Betrouwbaarheid van bronnen

Tijdens het onderzoek naar Sandy Hook zijn er verschillende bronnen geraadpleegd. Bij sommige bronnen kan men al vrij eenvoudig zien dat beweringen niet kloppen. Het document “Nobody Died at Sandy Hook” bevat aantoonbare fouten. De bewering dat de foto’s met de kinderen die geëvacueerd worden twee dezelfde kinderen bevatten, is zichtbaar onjuist omdat een kind dan andere schoenen aangetrokken moet hebben en het andere een ander shirt. Hiermee kunnen we ook alle andere beweringen van deze auteur -Jim Fetzer - niet meer vertrouwen. De foto's waarover het gaat zijn hier te vinden 

 

De video's "We need to talk about Sandy Hook" en die van Sofia Smallstorm zijn echter zeer de moeite waard om te kijken. Ook de presentatie van Wolfgang Halbig is de moeite waard. De meeste informatie is afkomstig uit deze bronnen.