War on Terror

Staats Terreur

We leven nu in het decennium van de War on Terror. Het is alleen erg om te moeten constateren dat veel van deze terreur door de staat zelf gepleegd wordt. Staats terreur zogezegd. Anders kunnen we het niet noemen. 9/11 was een inside job, Boston een grote leugen, evenals Orlando Pulse en zeer waarschijnlijk ook de aanslagen in Londen, Charlie Hebdo, Parijs, Nice en meer. Hoewel er niet bij elke aanslag er overtuigend bewijs aan te voeren is dat om staats terreur gaat, moeten we er rekening mee houden dat dit bij praktisch elke aanslag of terreurdaad wel het geval was. 

 

Is dan alle terreur dan staats terreur. Nee, waarschijnlijk niet, maar in veel gevallen is de staat er bij betrokken en hebben geheime diensten een actieve rol gespeeld. Soms zijn zaken in scene gezet en is het zelfs twijfelachtig of er echte slachtoffers zijn. Maar dat is niet bij elke aanslag het geval in zijn er soms ook echte slachtoffers te betreuren. Het is duidelijk het in een aantal gevallen het officiële verhaal overduidelijk niet klopt. Maar wat er dan wel precies gebeurd is, is ook niet altijd met zekerheid te zeggen. 

Facties en Mollen

Terrorisme wordt bedacht en gecontroleerd door facties binnen de overheid en geheime diensten, onder invloed van groepen die er financieel belang bij hebben. Het is niet de zichtbare regering die de terreur aanslagen beraamd en uitvoert, maar een onzichtbare parallelle regering die verborgen zit in- en achter de gekozen regering. Het is een privaat netwerk van personen die gebruik maakt van mollen op invloedrijke posities van waaruit complete bureaucratieën gecontroleerd of lamgelegd kunnen worden.

 

Dat er mollen in het spel waren betrokken wordt duidelijk doordat de FBI, voorafgaand aan 9/11, talloze waarschuwingen heeft gehad van op handen zijnde aanslagen, ook met vliegtuigen. Ondanks dat deze waarschuwingen werden gerapporteerd aan de top, werden ze genegeerd en werd er geen opvolging aan gegeven. Eenzelfde verhaal wordt verteld door de klokkenluider Susan Lindauer.

 

Het proces van personen, mollen, op de juiste plaats krijgen is niet iets van de laatste tijd maar al jaren aan de gang. Bijvoorbeeld via het geheime genootschap Scull & Bones, waar ook de Bush familie lid van was, evenals John Kerry, voormalig Secretary of State van de US.

 

Het is niet zo dat terrorisme spontaan ontstaat uit armoede of uitzichtloosheid. Het is wel zo dat het eenvoudig is om uit deze groep mensen te rekruteren die vatbaar zijn voor radicale ideeën. Terrorisme moet eerder gezien worden als een iets wat zorgvuldig door sociologen, psychologen, psychiaters en tussenpersonen van geheime diensten wordt gecreëerd, aangemoedigd en gemanaged. Hierbij worden patsies en proxies ingezet om directe inmenging te voorkomen.

 

Al Qaida is een creatie van de CIA en vindt zijn oorsprong in de Mojahideen. Zij werden bewapend en getraind door de CIA. Net als Al Qaida is ook ISIS een proxy die gecreëerd is om de oorlog in Syrië te voeren.

Most Terror Attacks Are Committed By Our CIA And FBI

Ted Gunderson, voormalig FBI special agent

P20G

Washington Sept 26, 2002. De VS zou een elite anti-terreur groep moeten oprichten die preventief en proactief de War on Terror moet voeren. De groep zou minimaal uit 100 personen moeten bestaan met een jaarlijks budget van $100 miljoen. P20G zal potentiele terroristen stimuleren en verleiden tot reactie, door bijvoorbeeld het verduisteren van geld of ze misleiden met valse communicatie en berichtgeving. De groep moet bestaan uit specialisten op het gebied van informatie analyse, communicatie, computers en netwerken,  speciale commando’s, spionnen, en professionele bedriegers, aldus het rapport. Donald Rumsfeld, waarschijnlijk de initiatiefnemer, zei in mei 2002 dat proactief ingrijpen de enige preventie is tegen terrorisme.

 

Als de rol van P20G is om terrorisme te provoceren dan is er geen enkele belemmering voor P20G agenten om te infiltreren in bestaande groeperingen, of zelf een terroristische organisaties op te zetten met als doel om deel te nemen aan aanslagen.

 

Geen enkele vorm van regeringstoezicht zal kunnen verhinderen dat er misbruik gemaakt gaat worden van dergelijke bevoegdheden. Misbruik zit ingebakken in een dergelijke opzet. Alleen al het feit dat een dergelijk voorstel is gedaan sterk het vermoeden dat een dergelijke groep bestaat en reeds aan het werk is.

 

Probleem - Actie - Oplossing

Het patroon van probleem, actie en oplossing is iets wat zelfs de oude Romeinen al gebruikten in de politiek. Creëer een probleem en zorg daarbij dat een ander de schuld krijgt. Het probleem roept op tot actie. En kom vervolgens met een oplossing die de eigen politieke agenda dient. Een bekend patroon zijn de zogenaamde valse vlag aanvallen. Hierbij worden bijvoorbeeld eigen troepen aangevallen waarbij de vijand de schuld krijgt om op deze manier een oorlog uit te lokken. Dit deed Hitler door in 1939 een Duits radio station aan te vallen en de schuld op de Polen te schuiven. Dit staat bekend als operatie Himmler. 

 

Maar ook operatie Northwoords was een geplande valse vlag aanval die een oorlog met Cuba moest uitlokken. En we kunnen dit begrip ruim nemen, zoals bijvoorbeeld de theatervoorstelling in de VN door Colin Powel waarbij de massavernietigingswapens van Irak werden aangevoerd als reden om Irak binnen te vallen. Feitelijk is elk conflict in de afgelopen decennia begonnen onder valse voorwendselen. De aanslagen die we als staats terreur kunnen bestempelen zijn ook valse vlag aanvallen. Aanvallen tegen de democratie of bedoeld om publieke steun te creëren voor wetswijzigingen of militaire interventies.

Politieke Agenda

Wat er achter al deze staats terreur zit, wat de politieke agenda hiervan is, blijft speculeren. Maar dat het te maken heeft met het verder inperken van democratische rechten en het recht op privacy lijkt zeer aannemelijk. Aannemelijk is ook dat de aanslagen gebruikt worden om politieke steun te verwerven om bepaalde geopolitieke doelen te realiseren. De ideeën van de denktank Project of a New American Century geeft een inkijkje in de geopolitieke denkbeelden. Het lijkt erop dat het Amerikaanse bedrijfsleven en de Amerikaanse strijdkrachten ernaar streven de wereldwijde controle te verwerven over alle economische, maatschappelijke en politieke activiteiten van de mensheid. Aan dit proces ligt een variatie aan directe en indirecte militaire interventies ten grondslag. President Dwight D. Eisenhower waarschuwde in zijn afscheidsrede al voor de toenemende macht van wat hij het militair-industrial-complex noemde. Maar niet alleen Amerika speelt hier vuil spel, Groot Brittannië en Israël zijn er ook bij betrokken. Er zullen meerdere belangen spelen en het is duidelijk dat regeringen zeker niet het belang van de bevolking voor ogen heeft maar slechts van een kleine groep zeer invloedrijke personen. De vraag “wie heeft er belang bij” blijft altijd relevant.

Het bovenstaande kaartje toont alle 138 locaties wereldwijd waar de US permanente militaire bases heeft, gebaseerd op informatie van de U.S. Special Operations Command (2016). De informatie over drie rode locaties Syrië, Jemen en Somalië zijn afkomsting van publieke informatie bronnen. 

 

Ook onder Obama zijn de militaire uitgaven gestegen tot $653.6 billion per jaar, dat is 56% dan onder Clinton, 16% hoger dan onder Reagan en 42% meer dan gemiddeld gedurende de koude oorlog. Is het een ideetje om de Nobel prijs voor de Vrede eens terug te vragen?

Permanent in Oorlog

Amerika is sinds de 2e wereldoorlog betrokken bij praktisch elk gewapend conflict wat zich in wereld heeft afgespeeld of nog steeds afspeelt. We zijn nu betrokken in de War of Terror. Weer een nieuwe zogenaamde vijand die bestreden moet worden en als reden gebruikt wordt om naties en regeringen omver te werpen en de Amerikaanse militaire invloed te verstevigen. En een vijand waar veel geld aan verdiend wordt, tenminste als je in de juiste business zit. En via de media worden we dagelijks gebombardeerd met propaganda materiaal. Vooral Rusland en Poetin moeten het momenteel ontgelden.

  

Dit is een bekend recept waarmee een nieuw conflict ingeleid wordt. Propaganda en fake nieuws waarmee regeringsleiders zwart gemaakt worden, economische sancties waarmee een land verder gedestabiliseerd wordt, uit uitlokken en stimuleren van terroristische aanslagen waarmee er een situatie gecreëerd wordt dat militair ingrijpen politiek verkocht kan worden. De media worden hier als instrument en propagandakanaal gebruikt om met halve waarheden en nep nieuws de publieke opinie te bespelen. Dat gebeurde in 1953 met de door de CIA geleide coup in Iran en zien we in momenteel ook in Syrië. De onderstaande video is illustratief

Inperken vrijheden

Deze staats terreur is ook gericht tegen onze democratische vrijheden. De vrijheid van meningsuiting wordt ernstig belemmerd door directe inmenging van de CIA en geheime diensten in de media. Ooggetuigen van aanslagen die een ander verhaal vertellen worden onder druk gezet, verliezen hun baan of verdwijnen volledig van het toneel. Personen die het officiële verhaal durven te bekritiseren worden keihard aangepakt. 

 

Toen voormalig staflid Susan Lindauer informatie over Irak en de aanslagen van 9/11 naar buiten wilde brengen en een verklaring onder ede wilde afleggen voor het congres, werd zij gearresteerd en is onder de Patriot Act zonder enige vorm van proces één jaar opgesloten. Haar hing een levenslange opsluiting en onvrijwillig toedienen van medicijnen (drugs) boven het hoofd om haar tot zwijgen te brengen. 

 

Een leraar, Adam Heller, die de gebeurtenissen bij Sandy Hook ter discussie stelde op facebook werd door de FBI op weg naar school aangehouden. Zijn auto en zijn huis werd doorzocht. Hij is meegenomen voor verhoor en 12 dagen gedwongen opgenomen in een kliniek voor controle, of hij niet leed aan psychische waandenkbeelden. Er is niets gevonden. Na terugkomst was hij zijn baan kwijt.

 

In Parijs is nog steeds de noodtoestand van kracht. Als je naar de US wil reizen moet je inmiddels je e-mail, Facebook, Twitter en LinkedIn account gegevens doorgeven. Nog niet verplicht, maar voor hoe lang nog? Dit zijn maar enkele voorbeelden. En het gaat stapje voor stapje verder. Net doen of er niets aan de hand is, is geen optie meer.

En nu?

We willen met de Complot Terrorist inzicht geven in complot feiten, dat er complotten zijn, dat het in een groot aantal gevallen staats terreur betreft en dat deze niet in het belang van onze democratie zijn. En dat we ook niet op de bestaande instituten zoals de media of politiek moeten vertrouwen dat deze misdaden aan de kaak gesteld worden.

 

Opkomen voor democratie kunnen we alleen zelf. Dat kunnen we niet aan de politiek of de media overlaten. Dat begint met te zorgen dat de informatie over 9/11 en de andere zogenaamde terroristische aanslagen bij een breder publiek bekend worden. Dat is de eerste stap en daar kan iedereen een bijdrage aan leveren. Vertel het je vrienden, buren en collega's. Wordt ook een Complot Terrorist.