Las Vegas

Las Vegas

Op 1 oktober 2017 schoot Stephan Paddock vanuit het Mandalay Bay op het publiek van het jaarlijkse country festival Route 91 Harvest met als gevolg 58 doden en meer dan 500 gewonden. Het motief van de schutter is tot op vandaag onduidelijk. Maar de officiële verklaring is dat Paddock alleen handelde en hij de enige schutter was. 

 

Als vrij snel na de aanslag werd het duidelijk dat het een raar verhaal is. Maar ook werd duidelijk dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat Paddock wel de enige schutter was. Uit diverse betrouwbare bronnen blijkt dat er meerdere schutters waren. Oftewel, er speelt veel meer dan uit de media verslaggeving blijkt.

Stephen Paddock

Stephen Paddock

Meerdere Schutters

Dat er meerdere schutters geweest moeten zijn blijkt onder andere uit het politieradio verkeer van de agenten ter plaatse en de politiecentrale zelf. Ook zijn er verschillende getuigen die zeer stellig beweren dat er meerdere schutters waren, ook op de festivalterrein zelf! Getuigen melden ook schutters bij andere hotels en dat praktisch alle hotels in lock-down waren. Iets wat volkomen uit de media wordt gehouden. Uit de videobeelden van een taxi chauffeur die naast het Mandalay Bay hotel stond, is ook duidelijk te horen dat er zowel salvo’s van dichtbij en van veraf afgevuurd werden, en dus aantonen dat er meerdere schutters moeten zijn. En nee, dat zijn beslist geen echo’s. Oordeel zelf 

 

Getuigen die op YouTube of Facebook verklaren dat er meerdere schutters waren:

 

  • Stephanie festivalganger
  • Anthony, festivalganger
  • Joe Napoli, festivalganger
  • Rocky Palermo, festivalganger
  • Kymberley Suchomel, festivalganger
  • Gio Rios, festivalganger, Hotel Tropicana
  • Rene Downs, Hotel Bellagio
  • Jeff, Hotel Bellagio
  • Orora Monroe, Hotel Planet Holleywood

En er zijn er meer. Lees hier een gedetailleerd verslag van hun belevenissen   

Hun verklaringen komen niet alleen overeen, maar worden ook bevestigd door wat op de politieradio te horen was.

Politie Radio

Uit het radio verkeer blijkt dat de agenten ter plaatse melding maakte van meerdere schutters. Natuurlijk is het in de algemene chaos het niet meteen duidelijk vanaf waar precies geschoten wordt. Maar het radio verkeer bevestigd hierbij wel de verklaringen van diverse getuigen die ook melding maken van meerdere schutters. Zie hier voor een gedeeltelijke uitwerking van het radio verkeer tussen de agenten ter plaatse en de centrale.    

Schutters op het Terrein

Vrij snel na de eerste melding van een actieve schutter, wordt al gemeld dat de schoten halverwege het Mandalay Bay hotel afkomstig zijn. Maar direct daarna wordt er ook melding gemaakt van een actieve schutter op het festival terrein zelf.

 

[Radio] We have an active shooter, we have an active shooter inside the fairgrounds.

 

En dit komt overeen met verklaringen van diverse getuigen dat er een schutter op het terrein zelf was. Uit YouTube filmpjes blijkt dat er al geschoten werd enkele seconden voordat er automatisch geweervuur te horen was. Omstanders dachten eerst dat dit vuurwerk was. Maar uit een interview van door journalist Laura Loomer blijkt dat iemand in de VIP suite 6 op dat moment al geraakt werd. Stephanie, die aanwezig was in VIP suite 5, verklaart dat er direct achter haar geschoten werd. Haar vriendin heeft naar eigen zeggen ook kruitdampen geroken.

 

[Radio] Control be advised, shots coming from Gate 7, Gate 7, shots are coming from Gate 7.

 

Getuigen melden dat er uit diverse richtingen geschoten werd. Dat wordt ook bevestigd in het radio bericht dat er schoten afkomstig zijn van poort 7. Festival bezoekers die het terrein ontvluchten in de tegenovergestelde richting van het Mandalay Bay hotel verklaren dat de schoten juist luider werden.

[Radio] Control, we are getting from civilians saying there might have been three shooters.

 

[Radio] We’ve interviewed multiple people leaving the concert venue, that is on the north side of Hacienda, east side of Las Vegas boulevard, saying that are multiple people identified that were shot or where shooting inside the concert venue.

 

Gio Rios, die ook op het terrein aanwezig was en over de hekken klom aan de noordzijde verklaart dat er ook geschoten werd uit de richting van Hooters en MGM en niet alleen uit de richting van Manadaly Bay. Er was duidelijk veschil te horen.  Ook Kymberley Suchomel heeft een uitgebreid verslag gepost op haar facebook account. Zij verklaart dat op het moment dat ze het festival terrein ontvluchtten de schoten uit diverse richtingen kwamen en dat ze zeker wist dat ze achterna gezeten werden:

 

Bullets where coming from every direction. Behind us, in front of us, to the side of us. But I know, I just know that someone chasing us”

 

Kymberley verklaart; "Des te verder weg we van het terrein kwamen, hoe dichterbij de schoten klonken". Precies wat Gio Rios ook verklaart.  En toen ze op een parkeerplaats aankwamen klonken de schoten heel erg dichtbij. Kymberly is er zeker van dat één van de schutters op de parkeerplaats zelf was en dat er meerdere schutters waren. Er werd met meer dan 1 type geweer geschoten. Slachtoffer Rocky Palermo verteld precies hetzelfde verhaal. Festival bezoeker Joe Napoli ook.

 

Ook uit het politieradio verslag wordt duidelijk dat ook de politie zeker in het eerste uur ook overtuigd was van tenminste 2 locaties, één Mandalay Bay en een andere bij Giles en Alibaba aan de andere kant van het festival terrrein:

 

[Radio] Control 224IC, confirm I have casualties at Alibaba and Giles east of the Catholic shrine as well in the Mandaly Bay. So we have two scenes.

 

[Radio] Control 224[….] CP is in the south-central. Confirming that Mandalay Bay, Alibaba and Giles are the two shooting locations, do we have a third?

 

Wat vreemd is dat Control op de vraag of er nog een 3e locatie was geen antwoord meer geeft, geen bevestiging nog ontkenning

Tropicana

Tropicana

Hotels Onder Vuur

Er zijn verschillende getuigen die melden dat er bij andere hotels in de buurt geschoten werd. Dat blijkt ook uit het politieradio verkeer. Er komen meldingen binnen van schoten bij Tropicana, hotel New York New York, Bellagio, Excalibur, Ceasars, Planet Hollywood en Paris.

 

Hulpverleners melden dat ze beschoten worden bij Tropicana, en dit was nadat Stephen Paddock al uitgeschakeld was!

[Radio] Control 374, I'v got Medics reporting they are getting shot at [..] Tropicana.

 

Politie eenheden worden telkens op onderzoek gestuurd en de controlekamer neemt contact op met de beveiliging. Telkens wordt na verkoop van tijd gemeld dat er geen schutters zijn of schoten gehoord zijn.

 

Maar verschillende getuigen melden via YouTube  en Facebook dat er wel degelijk geschoten werd. Dit is in regelrechte tegenspraak met de officiële berichtgeving. Zij komen juist naar buiten met deze berichten omdat ze vinden niet gehoord te worden en dat de media geen juiste weergave geeft van de gebeurtenissen.

De verklaring die Rene Downs voorleest in een interview op YouTube is laat niets te wensen over: “Wij hoorden absoluut schoten toen we in de lobby van het Bellagio hotel zaten, op ongeveer 25 meter afstand van de glazen deuren van de hoofdingang. We zagen de schutter niet. Wel zagen we een golf van mensen door de glazen deuren naar binnen storten, wegrennend in alle richtingen van de lobby en casino.” Lees hier veder voor een uitgebreid verslag van het interview 

 

En dit was ruim nadat Stephen Paddock al uitgeschakeld was. Dus echo's kunnen het beslist niet geweest zijn. En haar verhaal wordt bevestigd in een ander interview op YouTube. Jeff: “Plotseling was daar een hoop geschreeuw achter ons in de lobby. Ik hoorde iemand roepen ‘er is een schutter, er is een schutter’. En toen hoorde ik vijf of zes ‘pops’, onmiskenbaar schoten, onmiskenbaar.

Bellagio

Bellagio

We hebben dus twee getuigen die melden dat er in de Bellagio geschoten werd en ook de controle kamer van de politie meld dit rond hetzelfde tijdstip: 

 

[Radio] Please be advised we are now getting shots fired at Ceasars and Bellagio.

SWAT in Tropicana

SWAT in Tropicana

Daarnaast zijn er diverse filmpjes te vinden op YouTube waaruit blijkt dat bijna alle hotels in lock-down waren, compleet afgesloten. Iedereen werd vastgehouden lang nadat Stephen Paddock in Manadalay Bay al uitgeschakeld was. Er zijn beelden waarin het casino van Planet Holywood ontruimd wordt. We zien een SWAT team in Tropicana lopen. Gio Rios verklaart zelfs dat er geschoten is in de casino van Tropicana. In een interview meldt een getuige dat er kogelhulzen lagen bij de achterdeur van Tropicana en verklaart dat iedereen in Tropicana gefouilleerd werd. En de controle kamer meld dat er ook in hotel NewYork NewYork geschoten werd:

 

[Radio] and there approximately 150 subjects shelterd in place inside the kitchen area right there. And 2 shots were fired inside the casino floor. And there several subjects down in NYNY at Zoomanity [..] been taken towards [..]

 

Dat de politie later meld dat er geen schutters aangetroffen werden in de andere hotels hoeft ook niet geheel in tegenspraak te zijn met de verklaringen van de ooggetuigen. De schutter(s) waren waarschijnlijk al weer verdwenen op het voordat de politie zelf ter plaatse was. Maar het is duidelijk dat er veel meer aan de hand geweest was dan dat officieel wordt toegegeven. Bijzonder vreemd is ook dat de volgende ochtend door zowel het Bellagio en Planet Hollywood domweg ontkend werd dat er de avond ervoor iets was gebeurd, en dat terwijl gasten tot diep in de nacht vastgehouden werden. Zowel Rene Downs en Orora Monroe maken hier melding van.

Onder De Pet

De verhalen van de getuigen komen overeen met wat in het politieradioverkeer terug te horen is maar verschillen op belangrijke punten. Daar waar de security, de politie en de media ontkennen dat er in of nabij andere hotels geschoten is, melden ooggetuigen heel iets anders. Als we naar het persconferentie van de sheriff kijken dan lijkt de man nerveus. Vragen mogen er niet gesteld worden.

 

Het lijkt er veel op dat zaken verzwegen worden. En dit is een belangrijke indicatie dat er iets serieus mis is en dat er zaken onder de pet gehouden moeten worden. En dat kan alleen als er op hoog niveau een strakke regie gevoerd wordt waarbij ook de media weer een dubieuze rol vervullen.

Link to YouTube 

High Incident Project

Vlak voor 11 September 2017 werd er op het bulletinbord 4Chan, waar je volstrekt anoniem berichten kan plaatsen, het bericht geplaatst dat er in Las Vegas iets stond te gebeuren:

 

Luister, ik vindt het erg voor sommige op deze website, dus zal ik een klein geheimpje verklappen. Als je in Las Vegas of Henderson woont blijf dan morgen binnen. Begeef je niet tussen grote groepen mensen. En als je drie naast elkaar geparkeerde zwarte busjes ziet, verlaat het gebied dan onmiddellijk. Tot uw dienst - John

 

Dit werd gepost naar aanleiding van diverse andere “voorspellingen” dat er op 11 september iets te gebeuren stond. Maar ondanks dat er de volgende dag niets in Las Vegas gebeurde, geeft John toch een heel belangrijk inkijkje wat er mogelijk werkelijk aan de hand is. Want hij vervolgt:

 

Het wordt het High Incident Project genoemd. Ze willen dat het Amerikaanse publiek denkt dat plaatsen met extreem hoge veiligheid niet meer veilig zijn. Ze willen nog meer regels en wetgeving. Je zal zien dat er binnenkort meer wetgeving voorgesteld zal worden om meer metaaldetectors en andere beveiligingsapparatuur te plaatsen. Media en de politici zullen zeggen dat plaatsen met veel politie nog meer politie nodig hebben. Ik kan niet garanderen dat er morgen iets gebeurd maar Las Vegas is in hun gedachten. – John.

En dan komt de belangrijkste aanwijzing wie er belang bij hebben om een dergelijk High Incident Project uit te voeren en hoe de connecties lopen:

 

Als hun plan slaagt dan zal de staat Nevada wetgeving aannemen om casino’s te verplichten om metaaldetectors en röntgenapparatuur aan te schaffen. Snel daarna zal het verplicht worden om deze apparatuur ook te plaatsen op universiteiten, scholen, overheidsgebouwen en je noemt het maar. OSI systems en Chertoff zijn de belangrijkste producenten van deze machines. Ergens in 2020 zullen beide bedrijven samengevoegd worden en zullen de eigenaren hun aandelen verkopen en miljoenen winst maken. De heer Chertoff staat in contact met de heer Sheldon Andelson en Andelson zal een groot voorstander van deze machines zijn en zal de eerste zijn om ze in zijn casino’s te plaatsen zodra de wet erdoor is. – John.

 

John zet journalisten op een spoor. En dan beginnen er puzzelstukjes op hun plaats te vallen. De vernoemde Chertoff was secretaris van Homeland Security van 2005 tot 2009. James J. Murren, de CEO van MGM en de eigenaar van het Mandalay Bay casino is ook deelnemer van de Homeland Security National Infrastructure Advisory Counsel en lid van de werkgroep Critical Infrastructure Security and Resilience Research and Development. Journalist Laura Loomer meld dat op 6 oktober Homeland Security inmiddels de gang van zaken regelt in Mandalay Bay. Ook ooggetuige Orora Monroe meldde dat Homeland Security de leiding had, en niet de FBI.

 

Chertoff adviseerde na het underwaer bomber incident om meer te investeren in scanner apparatuur op vliegvelden. Maar Chertoff had conflicterende belangen, omdat hij destijds ook hoofd was van de Chertoff Group, wat een consultancy firma is op beveiligingsgebied. En laat nou OSI, de producent van scan- en röntgenapparatuur een van de belangrijke klanten van Chertoff zijn. De directeur van OSI is Deepak Chopra, iemand die een belangrijke donateur is voor de Democraten en zelfs met Obama op handelsreis is geweest naar India. Geen onbelangrijke man dus.

John meld ook dat Chertoff in contact staat met Sheldon Andelson, iemand die naar verluid zowat heel Las Vegas bezit. Hiermee wordt de link naar Las Vegas gelegd. De connecties worden duidelijk. En we kunnen ons zomaar voorstellen dat James Murren als lid van de Homeland Security National Infrastructure Advisory Counsel zal adviseren om hotels en casino’s beter te beveiligen, te beginnen in Las Vegas. Maar dit is nog niet alles.

Follow the Money

Op 5 September 2017 kondigt MGM aan dat het programma start om voor 1 miljard $ eigen aandelen op te kopen. MGM is de eigenaar van Mandalay Bay casino. Maar uit de SEC administratie blijkt echter dat kort daarvoor MGM CEO James Murren 80% van zijn eigen aandelen verkoopt ter waarde van $22.6 miljoen. Dus de CEO verkoopt praktisch al zijn aandelen en dat terwijl er een opkoop programma zou starten wat de aandelenkoers alleen maar zou doen stijgen. Dit duidt op voorkennis dat de koers juist zou dalen. Wat ook gebeurd is na de aanslag.

 

Verder heeft ook het George Soros Investment Fund voor $1.35 miljoen PUT opties gekocht waarmee  gespeculeerd werd dat de MGM aandelen zouden dalen. Uit de SEC administratie blijkt dat Soros eerder geen noemenswaardige interesse had in aandelen MGM. Dat maakt deze deal zeker verdacht. Soros heeft hiermee naar verluid $73 miljoen verdiend. Soros is betrokken bij allerlei investeringen waarmee gepoogd wordt om politieke invloed te verwerven. Soros wordt beschuldigd om indirect de zogenaamde kleurenrevoluties te sponsoren. Hij wordt gezien als een gevaarlijk persoon. De Volkskrant meld dat de Hongaarse premier Viktor Orbán Soros in aanloop naar de parlementsverkiezingen van 2018 tot staatsvijand nummer één heeft gebombardeerd.

 

Tezamen laat deze informatie zien dat we voorkennis en een vooropgezet plan zeker niet kunnen uitsluiten. Gezien de connecties van James Murren lijkt het er sterk op dat hier sprake is van handel met voorkennis.

The Pulse

En als we het dan toch over connecties hebben, lijkt het erop dat er ook een connectie te leggen valt met de Pulse. Lees hier alles over dit complot 

 

We zien op deze foto Eric Paddock een T-shirt aanhebben van “Central Florida Community Arts”.  Het blijkt dat de voorzitter hiervan Sara Brady is. Sara Brady Public Relations, Inc is gespecialiseerd in cisis management en strategische communicatie, en heeft naar eigen zeggen sommige van de grootste crisissen gemanaged. Belangrijker is dat ze de public relations vertegenwoordiger is van de Pulse Foundation. Ze heeft ook toegegeven dat ze voor de Pulse gewerkt heeft na het schietincident op de nachtclub. Een zeer verdachte toevalligheid. 

De video waarop Eric Paddock te zien is 

De Media

Direct na de aanslag werd in de media breed uitgemeten hoe slecht de beveiliging van hotels was. In alle media was de boodschap van Jim Stover te horen:

 

“Explosive scanners and X-Ray machines - standard equipment at airport terminals - will continue to be scarce in hotels because of its enormous premium that customers place on their privacy. Hospitality industry hasn't gotten it act together in terms of antiterrism. It's not going to be pushed, it has to be pulled". - Jim Sover

 

Wat Jim Stover eigenlijk zegt is dat we moeten accepteren dat we met minder privacy meer veiligheid krijgen. Het feit dat direct na de aanslag alle media dezelfde boodschap van Jim Stover papegaaiden toont wederom aan dat er volstrekt kritiekloos een politieke agenda uitgedragen wordt. Precies zoals de anonieme bron op 4Chan voorspelde, dat de media en de politiek om meer veiligheid zou gaan roepen.

 

Dat het trouwens onzin is dat onze veiligheid in het geding is blijkt uit het onderzoek dat op de NOS site gepubliceerd was waaruit blijkt dat de kans om te overlijden door een bijensteek groter is dan door terrorisme. Dit zijn wel de cijfers voor Nederland en niet Las Vegas. Maar toch.

Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.

 – Benjamin Franklin

Waarom

Het is inmiddels duidelijk waarom het belangrijk is dat in het officiële verhaal er sprake moet zijn van slechts 1 schutter. Want als het zou gaan om een goed gecoördineerde aanslag, waar het wel degelijk op lijkt als we de ooggetuigen mogen geloven, dan ligt de bal voornamelijk bij de veiligheidsdiensten en is het plaatsen van metaaldetectors in hotels niet dé oplossing. Maar als we te maken hebben met een eenzame gek, die op de een of andere manier de hotelbeveiliging heeft weten te omzeilen – Mandalay Bay bevat geschat 3000 beveiligingscamera’s -  en maar liefst 23 wapens op zijn kamer heeft weten te smokkelen, dan is de roep om metaaldetectors volstrekt logisch in de ogen van de belanghebbenden. En dat is precies wat we zien.

 

Dit soort events zijn nodig om veranderingen te rechtvaardigen die anders nooit geaccepteerd zouden worden. Maar als we zeggen dat er een politieke agenda uitgespeeld wordt, om onze wereld langzaam te veranderen in een politiestaat, dan worden we uitgemaakt voor complotgekkies. Het zij zo.

 

Een andere reden om het verhaal te beperken tot een enkelvoudige schutter is dat hiermee wordt voorkomen dat er onderzoek gedaan moet worden naar de organisatie die achter de aanslag zit. Bij een enkelvoudige schutter wordt verder onderzoek voorkomen. Schutter is dood. Klaar is kees.

Overige zaken

Dan hebben we het nog niet gehad over Paddock zelf. Of over alle andere vreemde zaken die naar voren gekomen zijn. Dat is niet nodig om al tot een conclusie te kunnen komen, maar het geeft wel meer inzicht dat het hele verhaal, van de eenzame gek die zonder enige reden maar wel goed voorbereid op concertgangers gaat schieten, een broodje aap verhaal is. Lees hier verder 

Conclusie

Dat er meerdere schutters geweest moeten zijn blijkt uit de verklaringen van ooggetuigen die daadwerkelijk op het festival terrein aanwezig waren. Getuigenverhalen die elkaar aanvullen en bevestigen. Het blijkt ook uit video opnamen en audio analyses. Het blijkt zelfs uit het politieradio verkeer. Maar het blijkt niet uit de berichtgeving op de TV of kranten. Dit alleen al is een signaal dat er op zeer hoog niveau regie gevoerd wordt. Dan hebben we nog de connecties van betrokkenen met Homeland Security, regeringsleiders, consultancy bureaus en beveiligingsfirma’s en producenten van beveiligingsapparatuur. En er lijkt sprake van handel met voorkennis. Dat betekent ook voorkennis van de aanslag. Dan hebben we het nog niet eens gehad dat de hele aanslag op zijn minst een vreemd verhaal is. Paddock met zijn 23 wapens op zijn hotel kamer en we geen idee hebben wat zijn motief zou moeten zijn. Dat we ook hier weer van een complot kunnen spreken is beslist niet vergezocht, eerder zeer waarschijnlijk.

 

De vraag is dus wat je wil geloven, het officiële verhaal wat via de media gepapegaaid wordt, of het verhaal van de ooggetuigen.