Actief Nano-Thermite in WTC Stof

Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe

Een team van wetenschappers, waaronder Niels H. Harrit en Steven E. Jones hebben onderzoek verricht naar het stof van de WTC-torens wat door heel Manhattan verspreid werd. In 2009 werd het onderzoeksrapport gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift “The Open Chemical Physics Journal”. De conclusie van het rapport is dat er nog steeds actief nano-thermite in het stof werd aangetroffen.  

 

Professor Niels Harrit heeft 40 jaar voor de universiteit van Kopenhagen gewerkt en is deskundig op het gebied van nanotechnologie en scheikunde. Uit diverse eerdere onderzoeken naar het stof, waaronder ook dat van dr. Steven E. Jones, bleek al dat er aanwijzingen waren voor gesmolten staal en mogelijk gebruik van explosieven. 

Het PDF document van de volledige publicatie is hier te vinden (Engels)

 

Niels H. Harrit

Niels H. Harrit

"We hebben opvallende rood-grijze chips ontdekt in alle stofmonsters afkomstig van de vernietiging van het World Trade Center. De resultaten van dit onderzoek van vier van deze monsters, verzameld op verschillende plaatsen, worden gepresenteerd in dit rapport. Deze rood-grijze chips vertonen opvallende gelijkenissen in alle vier monsters. Eén monster werd verzameld door een inwoner van Manhattan ongeveer tien minuten na de ineenstorting van de tweede WTC-toren, twee de volgende dag, en een vierde ongeveer een week later. De eigenschappen van deze chips werden geanalyseerd met behulp van optische microscopie, scanning elektronen microscopie (SEM), röntgenstralingsenergie dispersieve spectroscopie (XEDS), en differentiële scanning calorimetrie (DSC). Het rode materiaal bevat korrels van ongeveer 100 nm waarvan grotendeels ijzeroxide, terwijl er aluminium aangetroffen is in kleine plaatvormige structuren. Na de scheiding van de componenten met behulp van methyl ethyl keton toont aan dat er elementair aluminium aanwezig is. Het ijzeroxide en aluminium is innig gemengd in het rode materiaal. Wanneer dit ontstoken wordt in een DSC-apparaat, vertonen de chips grote maar smalle exothermen bij ongeveer 430 ° C, ver beneden de normale ontstekingstemperatuur conventionele thermiet. Tal van ijzerrijke microbolletjes zijn duidelijk waargenomen in het residu na het ontsteken van deze eigenaardige rood-grijze chips. Het rode deel van deze chips blijkt een ongereageerd thermitic materiaal van hoogenergetische waarde te zijn."

Dit is wetenschappelijke taal dat er resten van explosieven zijn aangetroffen, in de vorm van nano-thermite, in alle monsters van het WTC stof die men onderzocht heeft. De gevonden rood-grijze chips zijn nog steeds actief en komen bij een temperatuur van ~430 C tot ontbranding. Nadien worden dan in het residu microbolletjes ijzer aangetroffen.

 

Microbolletjes ijzer in het residu. De blauwe marker is 50 micron.

Microbolletjes ijzer in het residu. De blauwe marker is 50 micron.

rood-grijze chips

 rood-grijze chip uitvergroot

Explosieven

Thermite een pyrotechnisch mengsel, een brandversneller, wat gebruikt wordt om door staal heen te branden. Maar in de vorm van nano-chips verloopt de chemische reactie veel sneller waardoor er in een korte piek er meer energie vrijkomt. De chips kunnen gemaakt worden in een verschillende samenstellingen waardoor het gedrag beïnvloedt kan worden. Men heeft ook kunnen aantonen dat er koolstof toegevoegd is. Koolstof zal bij een plotselinge toename in temperatuur extreem sterk uitzetten. Hiermee krijgen de chips een explosief karakter en kan men inderdaad spreken van explosieven. Of men alleen explosieven in de vorm van nano-thermite heeft gebruikt weten we niet. Waarschijnlijk niet en zijn er ook andere typen explosieven gebruikt. Dit is echter nooit onderzocht en blijft speculatie.

 

Verfschilfers

Ook is er geen sprake van verfschilfers. Dat het verfschilfers zouden kunnen zijn wordt weerlegd door de onderzoekers. Verfschilfers kunnen immers ook niet “ontstoken” worden.

Stofmonsters

Belangrijk om te weten is dat de stofmonsters zeer kort na de gebeurtenissen op 9/11 verzameld zijn. De monsters kunnen dus niet vervuild zijn door werkzaamheden die later zijn uitgevoerd. De locaties van de stofmonsters zijn hieronder te zien.

Locaties stofmonsters

Locaties stofmonsters

We hebben geen explosieven aangetroffen, of resten van explosieven

Dat was de conclusie van NIST tijdens de presentatie van het officiële onderzoek. Op de vraag of men dan wel gezocht had naar explosieven of resten van explosieven was het antwoord:

Nee, we hebben niet gezocht naar resten van explosieven.

En dat durft men dan een wetenschappelijk onderzoek te noemen.

 Werkt het ook?

Zie hier een montage van een Jonathan H. Cole die experimenten uitvoerd met thermite. Het blijkt dat het nog niet zo eenvoudig is om door staal te snijden. Maar na wat geëxperimenteer en steeds enkele verbeteringen aan te brengen kan hij aantonen dat het inderdaad mogelijk is om door stalen balken heen te snijden.

Na de inleiding van ongeveer 7 minuten beginnen de experimenten. Erg vermakelijk om naar te kijken. (Engels)