FEMA appendix C

FEMA

FEMA staat voor Federal Emergency Management Agency, of in goed Nederlands: federaal bureau voor rampenbestrijding. FEMA valt onder het het United States Department of Homeland Security (DHS).

 

FEMA heeft het eerste officiële rapport gepubliceerd in mei 2002, waarin gepoogd werd een verklaring te geven voor de totale ineenstorting van de WTC-torens, 1, 2 en 7. Het rapport had de titel “World Trade Center Building Performance Study”. Het onderzoeksteam had echter geen juridische macht om personen te dagvaarden en kreeg daarmee geen toegang tot belangrijke documenten zoals de bouwtekeningen en toegang tot “ground zero”.

 

Pannenkoekentheorie

Pannenkoekentheorie

Voorlopige conclusies

Het rapport was een voorlopig rapport en gaf mogelijke scenario’s aan hoe het kon dat de torens volledig konden instorten terwijl deze toch gebouwd waren om een vliegtuiginslag te kunnen weerstaan. Het beste wat men toen kon verzinnen was de zogenaamde pannenkoektheorie. Deze theorie heeft destijds in de media de meeste aandacht gekregen en werd al direct aangedragen als de verklaring. Dat dit een onzin verhaal is bleek later ook wel omdat alle officiële rapporten deze theorie alsnog verwerpen.

 

Wat er met WTC-7 gebeurd was wist men al helemaal niet. Wel was de conclusie dat brand als oorzaak een uitermate onwaarschijnlijk scenario was. En het is dan ook merkwaardig dat nou juist dit scenario door NIST later als de oorzaak is aangewezen

Misschien is het grootste mysterie van het onderzoek zijn de extreem dunne stukjes staal van 7 World Trade Center

New York Times

Sulfidatie

Toch heeft het FEMA rapport nog wel iets belangrijks aan het licht gebracht, namelijk dat er staal gevonden is wat dermate gecorrodeerd was dat het leek op Zwitserse kaas, staal met gaten er in en op sommige plaatsen zo dun dat je het als scheermes kan gebruiken. Er was ook sprake van sulfidatie, dat is een chemische reactie met zwavel. Het staal was op moleculaire niveau aangetast en dit is een aanwijzing dat er meer aan de hand moet zijn geweest dan alleen een kerosine brand. FEMA had dan ook geen verklaring voor de oorsprong van het zwavel. Dit is terug te vinden in Appendix C van het FEMA rapport. Zie hier FEMA appendix C

Zwitserskaasstaal

Zwitserskaasstaal

Misinformatie

Vreemd is dat NIST dit bewijsstuk niet onderzocht heeft. Men heeft het niet eens genoemd in hun onderzoek. Maar men geeft wel een voor de hand liggende verklaring dat het zwavel wat voor de sulfidatie nodig is, afkomstig zou zijn van de gipsen wanden die overal in de WTC-torens aanwezig waren. Deze verklaring wordt echter niet onderbouwd door enig onderzoek en wordt door experts als onzin afgedaan.

 

Jonathan Cole, een civiel ingenieur, heeft echter wel experimenten uitgevoerd met staal, aluminium, gips en kerosine. Na dit in brand te hebben gestoken en 24 uur lang te laten branden was er geen enkele indicatie op sulfidatie of intergranulaire smelten van staal. Zou de werkelijke reden voor NIST om geen onderzoek te doen naar de sulfidatie van het staal soms zijn dat dit tot de conclusie moet leiden dat er een vorm van thermite reactie heeft plaats gevonden?

 

Toevallig een Oefening

FEMA had toevallig een oefening gepland op 12 september 2001. Men had een oefening gepland voor een “biochemische aanval”.  Het was daarom erg handig dat pier 29 al compleet ingericht was met alle benodigde faciliteiten en apparatuur. Dit verklaarde Rudy Giuliani voor de 9/11 commissie. 

 

Zoals we bij veel terroristische aanslagen zien is steeds sprake van een oefening op de dag zelf. Op 9/11 waren meerdere oefeningen aan de gang, ook met zogenaamd gekaapte vliegtuigen. Ook bij de aanslagen in Boston, Parijs en Londen waren er op de dag zelf oefeningen die een terroristische aanslag moesten naspelen. Toeval bestaat gewoon.

"... the reason Pier 92 was selected as a command center was because on the next day, on September 12, Pier 92 was going to have a drill, it had hundreds of people here, from FEMA, from the Federal Government, from the State, from the State Emergency Management Office, and they were getting ready for a drill for biochemical attack. So that was gonna be the place they were going to have the drill. The equipment was already there, so we were able to establish a command center there, within three days, that was two and a half to three times bigger than the command center that we had lost at 7 World Trade Center. And it was from there that the rest of the search and rescue effort was completed." 

 

Rudy Giuliani